Premies

RENOVATIE in bestaande ramen

Renovatie in bestaande ramen (enkel naar dubbel glas of verouderd dubbel glas vervangen).  Er wordt een immense meerwaarde aan isolatie gecreëerd zonder grote verbouwingen aan uw woonst. Er kan veel warmte verloren gaan via de ramen.

Door enkele beglazing of gewoon dubbel glas te vervangen door hoogrendementsglas, kunt u heel wat energie besparen.

PREMIES:

Premie voor hoogrendementsbeglazing
Investeert u in hoogrendementsbeglazing in een bestaande woning, kunt u in aanmerking komen voor de premie voor hoogrendementsglas.  De glasoppervlakte moet minimaal 5m² zijn en alle beglazing in de woning moet een U-waarde hebben van 1.1 kw/m²

Renovatiepremie
Als u zowel het glas àls het schrijnwerk vervangt in een woning die minstens 30 jaar oud is, kunt u in aanmerking komen voor de renovatiepremie.

Verbeteringspremie

Als u zowel het glas als het schrijnwerk vervangt in een woning die minstens 25 jaar oud is, kunt u in aanmerking komen voor de verbeteringspremie (voor kleinere investeringen).

Wie vanaf 2017 investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus.

Als u minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus.
De toekenning van de totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra de netbeheerder vaststelt dat er voor een woning of een appartement 3 investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking kunnen komen voor de totaalrenovatiebonus, zal de netbeheerder u contacteren met de melding dat u een totaalrenovatiebonus krijgt.

Renovatiepremie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning.

Wonen-Vlaanderen
Wonen West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93, 8200 BRUGGE
T 050 24 82 50 – F 050 24 82 05
wonenwestvlaanderen@rwo.vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be
Bezoektijd en telefonisch bereikbaar: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur

Download

Aanvraag verbeteringspremie

Aanvraag van een premie voor de verbetering of aanpassing van een woning

Wonen West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw,
Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE
Tel.: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur op 050 24 82 50
Bezoek: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur

Download

Aanvraag premie hogerendementsbeglazing

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K

Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw.

Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass.
Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be

Download